Immerpan

Radiátory

Kontakt Katalóg na stianunutie
NOVÉ OZNAČOVANIE VÝROBKOV A PREDPISY ERP

Sme pripravení

Pri podpise Kjótskeho protokolu v roku 1997 sa viaceré národy zaviazali k tomu, že sa budú usilovať o ochranu životného prostredia a bezpečnú budúcnosť celého sveta. Smernice Európskej únie majú za cieľ splniť program „20-20-20 2020“.

ktorý znamená, že je potrebné do roku 2020:

  • znížiť o 20% spotrebu energie,
  • znížiť o 20% emisie oxidu uhličitého (CO2 ),
  • zvýšiť o 20% využitie energie z obnoviteľných zdrojov.

erp-1Čo je ErP a označovanie energetickým štítkom?

Smernica ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)  (2009/125/ES) – určuje všetky kritériá pre navrhovanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu a definuje minimálne požiadavky na energetické a environmentálne charakteristiky výrobkov, ktoré spotrebúvajú energiu.

Smernica o označovaní spotreby energie na štítkoch, resp. Označovanie (2010/30/ES) – ustanovuje povinnosť označiť každý výrobok, ktorý spadá do pôsobnosti smernice ErP, štítkom s uvedením triedy energetickej účinnosti a iných výkonnostných úrovní.

Energetický štítok:

  • poskytne informácie o funkciách a výkone zariadenia;
  • umožní jednoduché porovnanie zariadení rovnakého typu alebo rôznych typov s rovnakou funkciou ako napríklad kotly a tepelné čerpadlá;
  • umožní sa orientovať na výrobky s vysokou účinnosťou bez toho, aby sa zabúdalo na výkon a pohodlie.

Výpočet energetickej triedy a účinnosti

Výpočtom energetickej triedy a účinnosti zariadenia je povinný zaoberať sa priamo výrobca, ktorý je povinný poskytnúť štítok s označením energetickej triedy, výpočtom energetickej účinnosti a informačný list technických informácií, pre vytvorenie štítku zostavy. Koncový užívateľ získa kompletne vyplnený energetický štítok a dokumentáciu k nemu priamo pri kúpe spotrebiča – v obchode (veľkoobchod, maloobchod).

Nové triedy ešte účinnejších výrobkov

K triedam od G do A, ktoré sú typické pre tradičné vykurovacie zariadenia, sa v rokoch 2015 až 2019 pridajú ďalšie dve triedy (A+ a A++), ktoré budú označovať zariadenia používajúce energiu z obnoviteľných zdrojov. Od 26.09.2019 bude stupnica od D do A+++

 

Immerpan

V číslach

5 Typov
Široká ponuka
25
Overený produkt na trhu
10 rokov
Výnimočná záruka